تاريخ روز : سه شنبه 27 مهر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت آ.س.پ

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تمدید تاریخ دریافت مبالغ ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشدهبه استحضار سهامداران محترمی که تاکنون موفق به دریافت مبالغ ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده موضوع افزایش سرمایه 900 به 1000 میلیارد ریال شرکت نشده اند می رساند :

 مهلت دریافت مبالغ فوق تا تاریخ 1400/01/31 از طریق شعب بانک دی در سراسر کشور مجدداً تمدید گردید .