تاريخ روز : چهارشنبه 08 آذر 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت آ.س.پ

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

راهنمای ورود به پورتال سهامدارانبه استحضار سهامداران محترم می رساند 

جهت ورود به پورتال نام کاربری 5 کاراکتر عددی کد بورسی و رمز عبور شماره شناسنامه می باشد .


مثال : کد بورسی 12345راد و شماره شناسنامه 1050 

نام کاربری = 12345

رمز عبور = 1050


همچنین برای آن دسته از سهامداران که کد ملی با شماره شناسنامه یکسان هست :

رمز عبور = 0012345678    ( اشتباه )

رمز عبور = 12345678        ( صحیح )در صورت عدم ورود به پورتال با امور سهام شرکت تماس بگیرید .