تاريخ روز : چهارشنبه 08 آذر 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت آ.س.پ

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

عدم نمایش مطالبات سهامدارانبه استحضار سهامداران محترم می رساند ، با توجه به اینکه پورتال سهامداران شرکت در حال راه اندازی اولیه می باشد ، به زودی مطالبات سود سهامداران قابل مشاهده خواهد گردید .