تاريخ روز : سه شنبه 27 مهر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت آ.س.پ

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تخصیص سود سهام سال مالی منتهی به 1399/06/31به استحضار سهامداران محترم می رساند 
پیرو مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1399/06/31 ، به آن دسته از سهامدارانی که در تاریخ مجمع ( 1399/10/14 ) سهامدار شرکت بوده اند مبلغ 100 ریال سود بابت هر سهم تخصیص یافت .