تاريخ روز : شنبه 06 آذر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت آ.س.پ

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 


به اطلاع سهامداران محترم شرکت آ.س.پ میرساند:


مطالبات سود سهام سال مالی منتهی به 1399/06/31 کلیه سهامداران حقیقی شرکت آ.س.پ در تاریخ 1400/05/25 از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران واریز خواهد گردید . اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی